Extenzivní střecha na výrobní a administrativní budově

Jedná se o plochou extenzivní zelenou střechu výrobní a administrativní budovy soukromé firmy. Plocha je pochozí, pobytová. Jedná se o propojení (mostek či krk) spojující starou a novou budovu, prostor je přístupný zaměstnancům.Střecha plná funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou. Založena byla na jaře roku 2016.

Technické parametry

Jako ochranná vrstva byla použita geotextilie 300g, drenážní vrstvu tvoří rohož Petex 400g, filtrační geotextilie 200g. K založení vegetační frstvy byl použit extenzivní střešní substrát o mocnosti 8cm. Vlastní vegetační vrstvu tvoří předpěstované rozchodníkové koberce dovezené z Holandska. Směs rodu Sedum - Sedum album, floriferum, spurium, sexangulare....

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544