Plochá zelená střecha nad venkovní kuchyní

V areálu Otevřené zahrady pod Špilberkem byla v září 2017 svépomocí realizována extenzivní střecha na přistřešku venkovní kuchyně. Požadavkem bylo, aby zatížení vegetačním souvrstvím nepřesáhlo 70 kg/m2. Součástí zelené střechy je i měření odtoku srážkové vody, jehož výsledky jsou přenášeny on-line na webovou stránku http://www.otevrenazahrada.cz/energie.

Technické řešení

Vegetační souvrství tvoří systém Urbanscape (Knaufinsulation) - ochranná folie, drenážní folie a Green Roll. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce (Sedum Top Solution).

 

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544