Kdo díla hodnotí

Přihlášené zelené střechy hodnotila odborná porota v termínu 19.-20.6.2018. V letošním ročníku soutěží o titul Zelená střecha roku 2018 celkem 13 děl a porota při jejich posuzování najezdila kolem 700km. Díla jsou převážně situována v okolí Prahy a Brna.

 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný krajinářský architekt, soudní znalec (ochrana přírody, ekonomika).

Zbyněk Ptáček
odborný poradce pro zelené střechy ve společnosti BB Com s.r.o, specialista na střešní substráty a skladbu zelených střech.

Ing. arch. Josef Hoffmann
manažer technické podpory se zaměřením na tepelně-technické výpočty, vegetační střechy, trvale udržitelný rozvoj a environmentální certifikace budov ve společnosti Saint Gobain Construction products – Isover.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem

Ing. Petr Halama
zahradní architekt a zahradník tělem i duší, majitel firmy DIKÉ ZAHRADY s.r.o., člen SZÚZ a člen Rady odborné sekce Zelené střechy.

Vyhlašovatel:

Partneři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544