Kdo díla hodnotí

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. 

Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2019 z řad nezávislých odborníků, a to tyto instituce:

European Federation of Green Roof Associations | EFB

Rada sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně

Nadace Partnerství | Otevřená zahrada

• Recenzovaný odborný časopis Tepelná ochrana budov

Česká rada pro šetrné budovy | Czech Green Building Council

Asociace výrobců minerální izolace 

 

Francois Lassalle
předseda francouzské asociace zelených střech ADIVET (Association française des toitures et façades végétales), ředitel ve společnosti R&D chez SOPREMA France/Sopranature.

Ing. Vlastimil Rieger
facility manager ve společnosti Nadace Partnerství. Odborník na nízkoenergetické stavby.

Ing. arch. Marcela Kubů
výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, věnuje se vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů, tvorbě právních předpisů a technických norem.

Jana Petrů
s manželem založila firmu Koncept ekotech (původně Kavexim), která se specializuje na ekologické a úsporné systémy v oblasti vodohospodářství a technického zařízení budov.  V České radě pro šetrné budovy působí jako koordinátor pracovní skupiny Hospodaření vodou. 

Ing. Samuel Burian
autorizovaný architekt pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Soudní znalec pro obory ochrana přírody a ekonomika - oceňování ekologické újmy. Spoluautor Standardů pro navrhování, provádění a údržbu vegetačního souvrství zelených střech.

Ing. Jiří Šála, CSc.
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a energetické auditorství ČKAIT. Má kvalifikaci energetického auditora a zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb. a je zapsán pod číslem 0009 v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Poradce v oblasti tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, předseda redakční rady odborného časopisu Tepelná ochrana budov, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru. Analyzuje možnosti energeticky účinných úprav stávajících budov, včetně kulturně cenných.

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544