Zelená střecha administrativní budovy Metronom Business Center byla dokončena v roce 2016. Terasy se střešní zahradou plní funkci estetickou a relaxační pro zaměstnance firem sídlících v budově. Jedná se o vícevrstvou intenzivní plochou střechu.

Technické řešení

Ochranou vrstvu tvoří geotextilie 500 g/m2, drenážní vrstva je tvořena drenážní nopovpu folií FLD a Liaporem, který byl na střechu dopravován foukáním. Filtrační vrstva je tvořena filtrační textilií 105.

Vegetační vrstva a vegetace

Vegetační vrstvu tvoří intenzivní střešní substrát Florcom od firmy BB Com s.r.o., který byl také na střechu dopravován pneumaticky = vyfoukáním ze sila pomocí 100 m hadic. Mocnost substrátu se pohybuje od 300-400 mm. Vegetace je tvořena keři (Cytisus x preacox 'Allgold', Caragana arborescens, Euonymus), travinami (Festuca, Miscanthus, Calamagrostis, Pennisetum) trvalkami (Sedum, Pulsatilla) a cibulovinami (Allium, Crocus).

 

Přihlašovatel : Petr Kaše - Zahradnické služby
Autoři projektu: JAMI Gardens s.r.o., Ing. Jakub Víšek
Realizace: Petr Kaše - Zahradnické služby
Investor: SAP Business Services Centre Europe, s.r.o.
Plocha: 360 m²
Realizace: léto/podzim 2016

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544