Menší plochá extenzivní zelená střecha je umístěna na kiosku s rychlým občerstvením v Brně - Bohunicích. Střecha není pochozí, zastává fumkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou. Střecha byla zrealizována v srpnu 2014.

 

Přihlašovatel a investor: ÚMČ Brno-Bohunice
Autoři projektu: Ing. Zdenek Sendler
Realizace: LP staving s.r.o. (dodavatel stavby), Ing. Josef Zapletal - realizace zelené střechy
Plocha: 160 m²
Realizace: Srpen 2014

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544