Plochá zelená střecha je umístěna na nádstavbě administrativního objektu s návazností na administrativně-skladovací část. Slouží jako odpočinková zóna pro zaměstnance s možností posezení během celého roku díky prosklené kuchyňce i venkonvímu posezení. Zrealizovaná byla na podzim roku 2016.

Technické parametry

Hydroizolační fólie z PVC-P Deklan 77 o tlouštce 1,5mm tvoří kořenovzdornou vrstvu, separační a ochranná je tvořena netkanou polypropylenovou textílií Filtek 300. Nopová fólie s perforacemi v horním povrchu-Dekdren T20 Garden byla použita jako drenážní i hydroakumulační vrstva.

Vegetační vrstva je tvořena extenzivním střešním substrátem Florcom/BB Com s.r.o., mocnost stoupá od 6cm po 18cm v jejím středu po pěstební vrstvu ve skružích s mocností 80cm. Veškerá zeleň byla založena výsadbou. Ve skužích rostou vícekmenné babyky a svítely s podsadbou kavylů, na ostatních plochách je to směs rozchodníků, travin a dalších suchovzdorných druhů trvalek.

2. místo v kategorii veřejná extenzivní
Přihlašovatel a investor: DELIKOMAT s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Petr Förchtgott - zeleň, Ing. Ivan Juránek - stavebně technické řešení
Realizace: Ing. Ivan Juránek
Další zhotovitelé: Ing. Petr Förchtgott (zeleň)
Plocha: 557 m²

Soutěž podporuje:

Partneři soutěže:

Mediální partner:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544