Soutěž Zelená střecha roku 2018 – výsledky

Do pátého ročníku soutěže Zelená střecha roku, kterou již tradičně uspořádala odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně, se přihlásilo třináct děl, z toho deset do kategorie Veřejná zelená střecha a tři do kategorie Zelená střecha na rodinném domě. Téma zeleně ve městech, včetně vegetačních střech, bylo v letošním horkém a suchém létě velmi diskutované, i proto není nutné o nezbytnosti rostlin pro životní prostředí dnes nikoho přesvědčovat. Je však potřeba ukázat, že zelené střechy jsou funkčním řešením, které jsou v České republice odborníci schopni vyprojektovat, kvalitně zrealizovat a o střechy zodpovědně pečovat.

Vzhledem k vysoké úrovni většiny přihlášených děl se rozhodla porota rozdělit díla v  kategorii Veřejné zelené střechy do podkategorie extenzivní zelené střechy a intenzivní zelené střechy. V každé podkategorii pak udělila 1.–3. místo. Fotografie oceněných děl na vyžádání: simeckova@szuz.cz

Veřejná zelená střecha intenzivní

V kategorii Veřejná zelená střecha intenzivní získala první místo novostavba na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice v centru Prahy, která se příhodně jmenuje Drn. Výraznou úlohu na nové polyfunkční budově totiž má vegetace – na stěnách i na střeše. Fasádu ozvláštňují truhlíky osázené okrasnými travinami a jarními cibulovinami, které jsou rozmístěné na ochozech kolem pěti pater. Nájemníkům kanceláří slouží střešní zahrada s úchvatným výhledem na Prahu. 

Druhým místem byla oceněn střešní terasa budovy DELTA, která je nejnovějším a také největším přírůstkem v areálu BB centra v pražské Michli. Nájemcům jsou k dispozici velkoryse řešené střešní terasy o ploše 1 500 m2 s bohatou zelení a relaxačními zónami. Systém zvýšených záhonů proměnlivé hloubky v kombinaci se dřevem vytváří na střeše uzavřené i otevřené prostory určené pro krátkodobý odpočinek zaměstnanců a také pro společné firemní akce.

Třetí místo získala levitující venkovní expozice Národního zemědělského muzea v Praze. Netradiční rozlehlá nástavba vytvořila prostor pro pobytovou střešní terasu, která slouží jednak jako venkovní expozice, či jako místo pro kulturní a společenské akce. Návštěvníci muzea si zde mohou odpočinout na trávníku či uspořádat soukromý piknik s ničím nerušeným výhledem na Prahu.

Veřejná zelená střecha extenzivní

Extenzivní zelené střechy se vyznačují jednak nižšími pořizovacími náklady a především nižšími nároky na následnou péči. Jak ukazují oceněná díla, mohu tyto střechy sloužit i k pobytu. První místo putuje do Černé Hory, kde firma VF, a.s. ozelenila část spojovacího objektu staré a nové budovy.  Plochá extenzivní zelená střecha zde plní funkci architektonicky-technickou, ekologickou a estetickou.

Druhé místo putuje do Modřic, kde společnost Delikomat vyřešila nástavbu na administrativní budově jako plochou zelenou střechu, která slouží jako odpočinková zóna pro zaměstnance s možností využívání během celého roku díky prosklené kuchyňce i venkovnímu posezení.

Třetí místo si odnesla Botanická zahrada hl. m. Prahy za zelenou střechu na budově ředitelství. Střecha zde plní funkci krycí, retenční, pobytovou, sbírkovou a pokusnou. Střecha je kombinovaná – část je plochá, část šikmá. Tomu odpovídá i použitý druh vegetace a sice kombinace extenzivních ploch s polointenzivními.

Zelená střecha na rodinném domě

Prvním místem byla oceněna extenzivní, částečně plochá a částečně šikmá zelená střecha na Villa Sophia v Praze, jejíž plocha je 260 m2. Spodní část vegetačního souvrství je tvořena deskami z hydrofilní minerální vlny. Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce, do kterého byly  dosázeny modřence a dosety kostřavy a hadinec obecný. 

Jako inspirativní řešení pro drobnější stavby byla druhým místem oceněna extenzivní střecha na přístřešku venkovní kuchyně v areálu Otevřené zahrady Nadace Partnerství v Brně pod Špilberkem.  Vzhledem k tomu, že střecha byla ozeleněna dodatečně, bylo nutné zvolit takové řešení, které příliš nezatíží dřevěnou konstrukci. Díky instalaci měřící techniky je možné sledovat, jaké množství vody taková jednoduchá zelená střecha zadrží.

Střecha na slaměném domě, která si odnesla třetí místo, je příkladem, že úspěšně lze ozelenit  i střechy s velkým sklonem. Šikmá střecha se sklonem 30º je založena na ploše 120 m² a vstup do domu je zastřešen plochou střechou o výměře 8 m², která je také pokryta extenzivní zelení.

Prohlédněte si soutěžní díla letošního ročníku

 

 

 

Vyhlašovatel:

Partneři:

Kontakty:

Ing. Jana Šimečková
e-mail: info@szuz.cz

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544