Kdo díla hodnotí

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2023 z řad nezávislých odborníků. Hodnocení děl se uskuteční 12.-13. června. 

 

Nominace Rady Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně

Ing. Samuel Burian, autorizovaný krajinářský architekt

Spoluautor dokumentu Vegetační souvrství – „Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech“. Absolvent oboru zahradní a krajinářská tvorba na Vysoké škole zemědělské v Brně (1974) a postgraduálního studia tvorby a ochrany životního prostředí na Univerzitě Karlově (1978). Autorizovaný krajinářský architekt, znalec zapsaný u Krajského soudu v Praze pro obory ekonomika (oceňování ekologické újmy) a ochrana přírody (dendrologie, bezpečnostní diagnostika stromů).

Ing. Branislav Siklienka, ambasador Evropského klimatického paktupředseda Asociácie pre Zelené strechy a zelenú infraštruktúru

Asociace vznikla v roce 2020. Její ambicí je přispět k zelenějšímu Slovensku. Prostřednictvím propojování architektů, developerů, univerzit, zahradníků, samospráv a státních institucí chce podporovat ozeleňování budova a měst. Její heslo zní: Můžeme adaptovat naše města na změnu klimatu tak, abychom my a naše děti mohli vést plnohodnotný a kvalitní život.

Nominace Ministerstva životního prostředí

Ing. Michal Nix, vedoucí oddělení realizace programů, sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu, Státní fond životního prostředí ČR

Vystudoval ČVUT v Praze, obor budovy a prostředí, kde se začal zajímat o pasivní výstavbu a rekonstrukce a celkově o udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Na SFŽP ČR se po celou dobu svého působení zabývá návrhem dotačních podmínek pro Národní programy životního prostředí jako je program Dešťovky a další,  a zejména pak skupinou programu Nová zelená úsporám, kde mimo jiné řeší i nastavení požadavků pro podporu realizace zelených střech. 

Nominace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblastní kanceláře ČKAIT Plzeň

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a pro statiku a dynamiku staveb, který projektuje a také o stavebních konstrukcích přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni. jednatel projekční a statické kanceláře VEJVARA PROJEKT s.r.o., znalec v oborech stavebnictví a projektování, specializace pro pozemní stavby a statiku staveb.

Nominace České rady pro šetrné budovy | Czech Green Building Council

Ing. Libor Musil, člen Představenstva České rady pro šetrné budoovy

Libor Musil začal podnikat ve stavebnictví v roce 1990 a postupně se mu podařilo vybudovat rodinnou firmu LIKO-S holding a.s. Činnost firmy byla vždy založena na inovacích a zavedli mnoho nových produktů na stavební trhy střední Evropy. Jsou to produkty z oblasti dělení interiérů, tepelných izolací nebo montovaných systémů budov. Firma působí po celé Evropě a má také výrobní závod v Indii. Jedna z nejznámějších inovací LIKO-S jsou tzv. živé stavby, které jsou pokryté rostlinami. V Představenstvu CZGBC je Libor Musil garantem problematiky hospodaření s vodou.

Nominace Nadace Partnerství | Otevřená zahrada

Martin Čech – specialista pro zelené stavění

Vystudoval obor pozemní stavby na Stavební fakultě VUT Brno. Dlouhou dobu se věnoval projektování občanských i technologických staveb a technickému dozoru na stavbách. V současné době pracuje v Nadaci Partnerství na pozici Specialista na zelené stavění – má na starosti správu pasivních budov v brněnské Otevřené zahradě, stavební poradenství týkající se využití moderních technologií, přírodě blízkých řešení i adaptačních opatření reagujících na klimatickou změnu. V rámci energetického managementu areálu se mimo jiné věnuje měření a vyhodnocování fyzikálních vlastností několika typů zelených střech. „Mám rád stavařinu i přírodu. Ty dvě spolu ale moc nekamarádí. V Nadaci Partnerství se nám snad daří nacházet cesty, jak je usmířit.“

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544