Kdo díla hodnotí

Díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná porota jmenovaná představenstvem Svazu zakládání a údržby zeleně na návrh rady sekce Zelené střechy. Své členy do poroty nominuje vyhlašovatel a partneři soutěže Zelená střecha roku 2021 z řad nezávislých odborníků.

 

Nominace Rady Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně

 

Ing. Eduard Chvosta

Absolvent Střední zemědělské školy v Brně Bohunicích, po té studium MZLU na katedře zahradnictví.

Pracoval dvacet let v Botanické zahradě hl. m. Prahy na pozici šéfzahradníka a náměstka pro rozvoj a koncepci. Od roku 2018 je zástupcem ředitele pro zahradnické obory na SOŠ Jarov a vedoucí detašovaného pracoviště pro výuku praxe zahradnických oborů.

Působil jako Pedagog ČZU na katedře zahradní architektury, v současnosti pedagog praxe na Střední odborné škole Jarov. Lektor mnoha seminářů a přednášek v oboru botanika a zahradnictví.

Odborný konzultant ZOO Praha ve věcech zeleně, přípravy a realizace expozic. Příprava a realizace několika střešních zahrad pro veřejný i soukromý sektor. Ocenění 2. místo a 1. místo v soutěži Zelená střecha roku. Příznivec přírodě blízkých řešení, moderních technologií a trvale udržitelných řešení s nízkými vstupními a výstupními „energiemi“.

 

Nominace Ministerstva životního prostředí

Jakub Hrbek, ředitel Sekce řízení národních programů, Státní fond životního prostředí ČR

“…fanoušek energetických úspor, obnovitelných zdrojů a udržitelného rozvoje.”

Svá studia zasvětil energetice na fakultě Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Po dokončení studií pracoval spolu se svým otcem v rodinné firmě zaměřené na instalaci tepelných čerpadel a malých větracích systémů do rodinných domů. Na Státní fond životního prostředí ČR nastoupil v roce 2010 na pozici specialisty obnovitelných zdrojů energie. Postupem času – krok za krokem – byl povýšen do pozice ředitele Sekce řízení národních programů. Ve své pozici je zodpovědný za řízení všech národních programů včetně programu Nová zelená úsporám, Národního programu životní prostředí a nově vznikajícího Modernizačního fondu. Je uznávaným expertem na energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a udržitelný rozvoj.

 

Nominace Asociace výrobců minerální izolace

Ing. arch. Marcela Kubů – výkonná ředitelka AVMI

Vystudovala obor architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT, během studia nabírala zkušenosti v zahraničí – na University of Strathclyde ve Skotsku a University of Technology ve Vídni.
V Asociaci výrobců minerální izolace (AVMI), kde zodpovídá za prosazování společných zájmů členů Asociace, je na funkci výkonné ředitelky od roku 2016. AVMI se věnuje vzdělávání v oblasti zateplování, ochraně zájmů spotřebitelů na českém trhu, tvorbě právních předpisů a technických norem nebo také prosazení a nastavení dotačních titulů podporujících zateplení domů.

Architektura a design jsou jejím koníčkem a oboru se věnuje v rámci vlastní projekční praxe.

 

Nominace České rady pro šetrné budovy | Czech Green Building Council

Ing. Miroslav Kobera – Green Business Manager, Skanska Reality a.s.

Zásadní témata pro společnost Skanska Reality jsou environmentální politika a společenská odpovědnost. V souvislosti s nimi dbá na to, aby všechny projekty vznikaly v souladu s okolím, ve kterém vznikají. Miroslav Kobera pracuje na pozici Green Business Manager ve společnosti Skanska rezidenční development. Odpovídá za aktivity společnosti v oblasti udržitelnosti, zejména v oblasti green business a ochrany životního prostředí. V rezidenčních projektech se věnuje implementaci prvků modro-zelené infrastruktury a rozvoji trvale udržitelného rozvoje. Sám sebe charakterizuje jako „zeleně smýšlejícího člověka s nohama pevně na zemi snažícího se zlepšit sám sebe i svět kolem každý den alespoň o jeden krůček“…

 

Nominace Nadace Partnerství | Otevřená zahrada

Ing. Martin Čech – specialista pro zelené stavění

Vystudoval obor pozemní stavby na Stavební fakultě VUT Brno. Dlouhou dobu se věnoval projektování občanských i technologických staveb a technickému dozoru na stavbách. V současné době pracuje v Nadaci Partnerství na pozici Specialista na zelené stavění – má na starosti správu pasivních budov v brněnské Otevřené zahradě, stavební poradenství týkající se využití moderních technologií, přírodě blízkých řešení i adaptačních opatření reagujících na klimatickou změnu. V rámci energetického managementu areálu se mimo jiné věnuje měření a vyhodnocování fyzikálních vlastností několika typů zelených střech. 

„Mám rád stavařinu i přírodu. Ty dvě spolu ale moc nekamarádí. V Nadaci Partnerství se nám snad daří nacházet cesty, jak je usmířit.“

 

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544