Administrativní budova Botanické zahrady hl. m. Prahy

3. místo - kategorie veřejná extenzivní
Přihlašovatel a investor: Botanická zahrada hl. m. Prahy
Autoři projektu: ateliér AND, Ing. arch. Miloš Hůla
Realizace: ZAHRADA Olomouc s.r.o.
Plocha: 550 m²

Zelená střecha je umístěna na budově ředitelství. Plní funkci krycí, retenční, pobytovou, sbírkovou a pokusnou. Realizovaná byla v roce 2014.

Technické parametry:

Střecha je kombinovaná- část je plochá, část šikmá. Tomu odpovídá i použitý druh vegetace a sice kombinace extenzivních ploch s polointenzivními. Byla použita drenážní nopová fólie Optigreen typ FKD 25, vodoakumulační rohož Optigreen typ SSV 8000 a filtrační textilie od stejného výrobce typ 105.  Byl použit střešní substrát Florcom od firmy BB Com s.r.o. v mocnosti 15cm. Vegetační vrstva byla založena pokládkou předpěstované rozchodníkové rohože, osevem směsi letniček a trvalek a výsadbou kaktusů a sukulentů.

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544