Bytový dům s předzahrádkami na konstrukci

Přihlašovatel: ROAGROTEX s.r.o.
Autoři projektu: Ing. Milan Mlada, AGE project, s.r.o
Realizace: ROAGROTEX s.r.o. (vegetační souvrství a sadové úpravy), SYNER s.r.o.(generální dodavatel stavby)
Investor: Lysithea a.s.
Plocha: 450 m²
Realizace: květen-říjen 2017

Bytový dům s předzahrádkami na konstrukci a výsadbymi ve 2. a 4. podlaží. Ve čtvrtém nadzemním podlaží je pobytová zahrada o rozloze 180 m2. Jedná se o intenzivní vícevrstvou plochou střechu.

Technické řešení

Jako ochranná vrstva je použita ochranná textili Optigreen RMS 300 a RMS 900. Drenážní vrstvu tvoří drenážní nopová folie FKD 60 BO. Hydroakumulační vrstvu tvoří drenážní násyp Typ Perl 8/16 (cca 50 l/m2)), drenážní násyp Liapor 8/16, cca 50 l/m2.. Filtrační vrstvu tvoří filtrační textilie Optigreen typ 105.
 

Vegetační vrstva a vegetace

Vegetační vrstva má různou skladbu. Na části střechy je použit spodní střešní substrát Optigreen typ U (mocnost 20-30 cm) a intenzivní substrát Optigreen (mocnost 30-40 cm). Na druhé části je použit intenzivní střešní substrát Florcom/BB Com s.r.o. (mocnost 30-50 cm). 
Vegetace je tvořena travními koberci, stromy, trvalkami, keři a popínavými rostlinami.

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544