Extenzivní zelená šikmá střecha na rodinném domě

3. místo v kategorii rodinný dům
Přihlašovatel a zhotovitel: GreenVille service s r.o.
Autoři projektu: Ing. Michal Jinek, Ing. Dagmar Pechová
Plocha: 130 m²

Extenzivní šikmá zelená střecha se sklonem 30º na slaměném rodinném domě (120 m²). Plochá extenzivní střecha na zastřešení vstupu (8 m²). Střecha je nepochozí. Jako kořenovzdorná vrstva slouží hydroizolační folie PVC, ochrannou vrstvu tvoří ochranná geotextile 300 g/m² a 100 % polypropylen (Filtek 300). Drenážní vrstva je nainstalována pouze ne ploché stříšce nad vstupem a tvoří ji nopová folie Delta Floraxx Top tl. 2 cm s nakašírovanou filtrační textilií. 

Šikmá střecha je stabilizována profilovanými polystyrenovými panely Optigreen FKD 58 SD, které slouží jako drenážní, vodoakumulační a stabilizační prvek zabraňující sjíždění substrátu. Vegetační vrstvu tvoří 6-8 cm extenzivního střešního substrátu Florcom (dodavatel BB Com s.r.o.). Vegetace na šikmé střeše byla založena položením předpěstovaných rozchodníkových koberců (dodavatel Sempergreen, NL), na rovné pak výsadbou rozchodníkových řízků.

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544