Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze

Přihlašovatel: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
Autoři projektu: Janiny zahrady, doc. Ing. Jana Nováková
Realizace: Janiny zahrady, doc. Ing. Jana Nováková, CSc.
Další zhotovitelé: Zahradní architektura Tábor s.r.o. - dodávka kamenného materiálu včetně kamenických prací; Truhlárna FLD ČZU v Praze - výroba dřevěných prvků
Plocha: 445 m²

Jedná se o tři střešní terasy o celkové výměře cca 445 m2  na budově Fakulty životního prostředí při České zemědělské univerzitě v Praze - Suchdole. Dvě jsou orientovány na jižní stranu a ta nejmenší na stranu severní. Terasy slouží k experimentům, jako volnočasový prostor, ale především k zlepšení mikroklimatu místa a jako pastva pro včely. 

Na terasách jsou vytvořeny vyvýšené záhony, které lemují jednak kamenné zídky, větší část pak dřevěné lemy. Rostliny na velké jižní terase se musí vyrovnávat s extrémními podmínkami, především s vysokou teplotou a větrnou expozicí. Návrh řešení byl dán především požadavkem, aby zde byly začleněny pokusné záhony. Výběr rostlin tvoří zejména druhy české skalní stepi, do vyšších záhonů byly navíc použity teplomilné a suchomilné druhy Středomoří doplněné suchomilnými cibulovinami.
Severní terasa bude přístupná studentům, čemuž bylo přizpůsobeno i řešení prostoru i výběr druhů (ukázkový sortiment pro tato stanoviště, včetně běžných odolných domácích dřevin) a umístění hmyzích hotelů. 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544