Národní zemědělské muzeum v Praze

3. místo v kategorii veřejná intenzivní
Přihlašovatel: Ing. arch. Jaromír Kročák
Investor: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
Autoři projektu: ATELIÉR KROČÁK-ARCHITEKT - Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. Bohdana Škodová - sadové úpravy
Zhotovitel: AVERS s.r.o.
Další zhotovitelé: GEOSANGROUP a.s.
Plocha: 746 m²

 

Objekt Národního zemědělského muzea je nemovitou kulturní památkou. Budova byla postavena v letech 1937 – 40. Autorem budovy je architekt Milan Babuška (1884–1953).

Jedná se o realizaci netradiční rozlehlé nástavby střešní terasy pro venkovní část expozice muzea a dále o stavební úpravy stávajícího objektu spojené s vestavbou nového výtahu, hygienického zázemí návštěvníků a točitého schodiště pro výstup na střechu.  

Nová střešní terasa je vynesena nad stávající střechou subtilními příhradovými ocelovými vazníky, které jsou osazeny na hlavních stávajících železobetonových rámech historické budovy. Nosný systém nové nástavby tak zasahuje minimálně do původní historické střechy v prostupech tyčových profilů vazníků. Tím se vyřešila nedostatečná únosnost původní střechy, možnost provádět kontrolu a údržbu původní střechy pod novou levitující konstrukcí terasy a zároveň vytvořit samostatně se vznášející platformu střešní zahrady. 

Stávající objekt měl původně dva výtahy – jeden osobní a jeden nákladní. Nově byl vestavěn nový osobní výtah spojující suterén, všechna podlaží a novou střešní zahradu. Tím byla posílena funkce bezbariérového provozu budovy.

Vegetační plochy střešní terasy jsou obsluhované automatickým systémem závlah. Hospodaření s dešťovou vodou obstarávají dvě retenční nádrže. Travnatý povrch vegetačních ploch střešní zahrady je ošetřován průběžně solární sekačkou vybavenou navigací GPS.

Střešní zahrada má kromě výchovně vzdělávací a výstavní funkce též umožněn atraktivní a netradiční výhled na panorama Prahy v rozsahu 360°. Střešní zahrada skýtá atraktivní místo k odpočinku s relaxačním spočinutím na travnatém povrchu a s možností uspořádání pikniku s bezprostředním výhledem na všechny dominanty Prahy.

Technické parametry

Jedná se o plochou vícevrstvou střechu, kombinace polointenzivní a intenzivní.

Kořenovzdorná vrstva: natavitelný pás ze SBS modifikovaného asfaltu vyztuženého vložkou z polyesterové rohože a s aditivy proti prorůstání kořenů.

Drenážní a hydroakumulační vrstva: profilovaná vrstva z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s nopy výšky 20 mm s perforací

Filtrační vrstva: netkaná textilie z polypropylenových vláken zpevněná vpichováním (200 g/m2)

 

 

 

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544