Střešní terasa administrativní budovy DELTA

2. místo v kategorii veřejná intenzivní
Přihlašovatel a investor: PASSERINVEST GROUP, a.s.
Autoři projektu: Projektant zeleně - Ing. Alena Burešová JENA - zahradní architektura, Generální projekt - Ing. arch. Jakub Fišer
Realizace: Zahrady a zeleň s. r. o., generální dodavatel stavby - GEMO Olomouc
Plocha: 1 500 m²

Budova DELTA je nejnovější a také největší přírůstek v areálu BB centra. Nachází se v místě ohraničeném ulicemi Vyskočilova a Václava Sedláčka v Praze 4. DELTA tvoří dvě samostatné budovy s velmi efektním půdorysem ve tvaru písmene H, které mohou být navíc na každém podlaží propojeny spojovací lávkou. K dispozici jsou nájemcům střešní terasy s bohatou zelení a relaxačními zónami. Západní část budovy lemuje zelený pás s umělým říčním korytem, na jižní stranu objektu volně navazuje nově budovaný park Brumlovka.

Systém zvýšených záhonů proměnlivé hloubky v kombinaci se dřevem tvoří na střeše dílčí prostory určené pro krátkodobý odpočinek zaměstnanců a také pro společné firemní akce. Nosnou dřevinou zelených střech je borovice. Použité druhy (Pinus leucodermis, Pinus sylvestris 'Watererii´, Pinus nigra, Pinus mugo) tvoří hlavní objemovou kulisu a člení střechy na dílčí prostory. Jehličnany doplňuje nižší kvetoucí patro z keřů (Vibrnum carlesii, Genista, Syringa meyerii, Calluna) a trvalek (Chrysanthemum arcticum, Lavandula, Gaillardia). V záhonech s nižší mocností substrátu jsou kombinované nízké vrby, jalovce, okrasné trávy a santolíny. Akustické stěny jsou popnuty přísavníky a rdesnem s podsadbou dochanů v úzkém pásu. Všechny zvýšené záhony jsou mulčované lávou a v trasách šlapákových pěšin světlým kačírkem. 

Vegetační souvrství

Stavební konstrukce obrácené střechy s umístěním tepelné izolace nad hydroizolaci. Zakončení stavební přípravy dvojitými asfaltovými pásy a extrudovaným polystyrénem. 

Kořenovzdorná vrstva: Stavební konstrukce obrácené střechy s umístěním tepelné izolace nad hydroizolaci. Zakončení stavební přípravy asfaltovými pásy a extrudovaným polystyrénem. 

Ochranná vrstva:  ochranná geotextilie (dodávka stavby)
Drenážní vrstva: nopová folie tl. 40 mm
Filtrační vrstva: filtrační geotextilie 200 g/m2
Vegetační vrstva: substrát pro intenzivní ozelenění střech, mocnost 250-910 mm. Na výsadbu soliterních borovic byly použity kruhové nádoby bez dne, výška 80 cm

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544