Vila Sophia

1. místo v kategorii rodinný dům
Přihlašovatel a zhotovitel: ACRE, spol. s r.o.
Autoři projektu: Ing. arch. Lucie Roubalová, DiS., ACRE, spol. s r.o.
Návrh stavby: Collaborative Collective, z.s.
Plocha: 260 m²

Extenzivní, částečně plochá a částečně šikmá zelená střecha Villa Sophia je nepochozí, její rozměry jsou přibližně 260 m2. Střecha byla realizována v roce 2015. Izolace je tvořena měkčeným PVC a je kořenuvzdorná. Ochrannou vrstvu tvoří 2 x PP 300 g/m2. Hydroakumulační, drenážní a vegetační vrstva je tvořena deskami ISOVER FLORA (5 + 5 cm vyskládanými na vazbu). Obsyp po obvodu a prostupech je proveden hrubým spongilitem, separační geotextilií 100 g/m2 a plastovým recyklátem krytým hliníkovou U lištou. Odtoky jsou kryty kontrolními nástavbami (šachticemi) z polymerbetonu s litinovou mříží.

Vegetační vrstva byla založena pokládkou rozchodníkového koberce na tlející podložce, do kterého byly vysazeny modřence a následně dosety kostřavy a hadinec obecný. 
Střecha nebyla nikdy dodatečně zalévána. Na jaře je prováděna údržba, péče je spočívající ve vyčištění odtokových šachet a přihnojením pomalu rozpustným hnojivem.

 

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544