Intenzivní zelená střecha na Campus Science Park

2. místo kategorie Veřejná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Brno
Autoři projektu/Authors of the project: Kristina Magasaniková
Investor: Hinton, a.s.
Zhotovitel/Landscape contractor: Gabriel s.r.o.
Další zhotovitelé/Other contactors: Lentus agilis - vodní prvek, Závlaháři s.r.o. - AZS, J.I.H. sportovní stavby - sportovní povrch
Výměra/Area: 1194 m²
Rok založení/Year of construction: 2018

Intenzívní, pobytová, plochá zelená střecha  na administrativní budově D+E v Campusu Science Park budova - úpravy navázaly na předchozí projekt, řeší výsadbu vzrostlých stromů, nižších keřů, trav, trvalek, kapradin a dalších pokryvných stálezelených rostlin, zatravnění, zpevněné plochy z různých materiálů včetně dřevěné paluby. Zelená střecha byla založena jak výsadbou, tak pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží.

Technické parametry:

kořenovzdorná vrstva - součástí hydroizolace IPA

separační vrstva - geotextílie 500 g/m2

ochranná vrstva - geotextílie 500 g/m2

drenážní vrstva - dekdren T20 garden

hydroakumulační vrstva  - dekdren T20 garden

filtrační vrstva - filtrační geotextilie 100 g/m2

vegetační vrstva - intenzivní střešní substrát BBCom

vegetace - jehličnaté (Pinus sylvestris), listnaté (Acer pseudoplatanus, Betula utilis), keře (Pinus mugo, Potentilla fruticosa, Miscanthus, Molinia caerulea), trvalky/kapradiny (Echinacea purpurea, Salvia nemorosa, Scabiosa caucasica...), travní koberec

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544