Main Point Pankrác

1. místo kategorie Veřejná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Praha 4
Autoři projektu/Authors of the project: DAM architekti s.r.o. (Petr Burian, Jiří Hejda, Robin Müller)
Projekt zeleně/Vegetation project: TERRA FLORIDA v.o.s. (Radka Šimková, Lucie Vogelová)
Investor: Main Point Pankrác a.s.
Generální dodavatel/General contractor: PSJ a.s.
Další zhotovitelé/Other contactors: Botanica - zahradnická firma - dodávka substrátu a provádění výsadeb
Výměra/Area: 2770 m²
Rok založe

Main Point Pankrác je nájemní administrativní objekt v prostoru tzv. Pankráckého pentagonu. Zelená intenzivní střecha budovy slouží jako pobytový prostor pro nájemce budovy, byla od počátku projektování takto plánována a stala se vyhledávaným uživatelským bonusem. Části střechy jsou ve společném užívání, části vymezené konkrétním nájemcům, kteří často přišli s požadavky na další dovybavení a funkčnosti. S ohledem na sousedství řady výškových staveb s možností nadhledu jde i o "pátou fasádu" budovy. Střecha od počátku provozu slouží k relaxaci, neformálním meetingům, k práci, konzumaci jídla či speciálním akcím nájemců. Krom promyšlené dispozice a systému zeleně (navrženy zásadně vícekmenné dřeviny přirozeně reagující na vysoko položenou a větrem exponovanou pozici) je hlavním atraktorem mimořádný výhled na město.

Technické parametry:

 • kořenovzdorná vrstva: hydroizolační folie na bázi FPO - Sarnafil TG 66-20, tl. 2,0mm
 • separační vrstva: tepelná izolace XPS 300 KPa tl. 50mm
 • ochranná vrstva: ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 900
 • drenážní vrstva: drenážní nopová folie FASTRADE 5cm
 • pěstební substrát – intenzivní zeleň, celk. tl. 790-990mm (střední hodnota 890mm)
 • hydroakumulační vrstva: nebyla použita
 • filtrační vrstva: netkaná geotextilie zemtex nebo geoNETEXm/B 100 - 150g
 • vegetační vrstva: intenzivní střešní substrát - výrobce Marek Solčanský, Vítězná 2988, 27204 Kladno
 • svrchní substrát 24cm - vzorové složení Optigreen typ I
 • spodní substrát 60cm - vzorové složení Optigreen typ U
 • Vegetace: trávníkový koberec AGROPARK - fa. AGRO CS, vícekmenné vzrůstné keře a menší stromy Amelanchier lamarckii, Acer ginnala, Betula utilis´Doorenboos´, Crataegus coccinea, Cornus mas, Prunus serrullata´Shirotae´, Koelreuteria paniculata, Prunus subhirtela´Fukubana´

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544