Zelená střecha na Centru pro výzkum lemurů kata a vstup do ZOO

Místo realizace/Place of realization: Olomouc
Autoři projektu/Authors of the project: Atelier BONMOT spol. s r.o.
Projekt stavební a technické části: Jart-Janda spol. s r.o.
Investor: ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC
Výměra/Area: 475 m²
Rok založení/Year of construction: 2010-2012

Filozofie

Hlavní vstup do ZOO Olomouc na sv.Kopečku je pro příchozího trochu hádankou: „Je to stavba? Přírodní útvar? Artefakt?“ Tento objekt stírá hranice mezi architekturou a přírodou. Je to dům – nedům. A právě o to nám šlo. O upoutávku zoologické zahrady. Vstup je koncipován jako brána, průchod „zeleným kopcem“. Objekt hlavní vstup je současně výzkumným pracovištěm lemurů kata, pokladnou, výstavní plochou.

 

Zahradně-architektonické aspekty

Stavba je snahou o propojení stavební a krajinářské architektury, o její souznění a současně o vyvolání zajímavých efektů. Na vnější straně hlavního vstupu převažují prvky krajinářské architektury – terénní modelace, trávník, okrasné traviny, extenzivní zelená střecha – vše dohromady podporující iluzi kopce. Je to přední strana kulisy, velkoryse pojatá kompozice, jejímž hlavním cílem je zaujmout, pobavit návštěvníka už při příchodu do areálu zoo. Nechat ho vnímat některé jemně provokativní prvky, aby si mohl klást otázky „proč?“, aby se mu stavba vryla do paměti, protože ona i má být, vedle typické členité lesnaté krajiny a vyhlídkové věže dalším článkem řetízku nového „genia loci“. Důležitý je první dojem, proto se tolik vsadilo na tuto vnější stranu objektu. Zadní část už je jednoduchá až strohá a je ponecháno vyznění výběhu pro lemury a lesa. V některé další etapě se stane součástí také „lemuří most“, který zabezpečí přechod lemurů z malého výběhu do chystaného velkého.

Nezbytnou a neoddělitelnou součástí byla práce s rostlinným materiálem. Vedle technologicky složitě a provozně náročně realizovaného i udržovaného trávníku, který je položen na kapkový závlahový systé (Eco rain root zoone) a protierozní matraci Enkamat 7020, jsou použity okrasné trávy Calamagrostis acutiflora ´Karl Foerster´, Deschampsia caespitosa, Carex montana a Luzula sylvatica. V příkopu, který odděluje vlastní objekt od okolního prostředí je štěrkové pole osázené půdopokryvnou rostlinou Vinca minor.

Součástí objektu je seminární místnost, vnitřní ubikace pro lemury, prodej suvenýrů a východ z areálu. které jsou přestřešeny třemi sedlovými střechami mírného spádu, kde jsou ty části směřující ven z areálu doplněny extenzivním ozeleněním systémem Optigreen ve standardní konstrukční skladbě – hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů, ochranná rohož typ 800 – odvod přebytečné vody, protiskluzový systém, extenzivní substrát Optigreen o tl. 110 mm, vegetační rohož.

 

Zemní val – konstrukce

polystyrénová deska 200 mm, hydroizolace, mocnost zeminy 500 – 4000 mm, protierozní matrace Enkamat 7020, závlahová rohož (ECO Rain Root Zoone), trávníkový substrát 50 mm, travní koberec

Extenzivní ozelenění střech systém Optigreen – konstrukce

nevytlívající rohož Optigreen, extenzivní substrát Optigreen typ E (tl. 110mm), ochranná drenážní rohož Optigreen typ 800, hydroizolace

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544