Budova Tokovo

Místo realizace/Place of realization: Praha 7
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. Pavel Matiska Ph.D., Ing. Veronika Gorgolová
Investor: Marissa West, a.s.
Zhotovitel/Contractor: Trvalka, s.r.o.
Výměra/Area: 1300m²
Rok založení/Year of construction: 2018

Administrativní budova Tokovo - pobytová terasa s relaxační funkcí pro nájemce objektu

Technické parametry:

  • kořenovzdorná vrstva – netkaná textilie
  • separační vrstva - separační textilie
  • ochranná vrstva – XPS tepelná izolace ve dvou vrstvách celkem (50+40) 90 mm, povlaková hydrizolace PVC na separační vrstvě, EPS tepelný izolant tl. 60 mm na betonové konstrukci stropu
  • drenážní vrstva - keramzit mocnosti 3-5 cm, frakce 8 - 16 mm  
  • filtrační vrstva - netkaná geotextilie mezi keramzitem a substrátem
  • vegetační vrstva - výška samotného substrátu v záhonech cca 20 cm, substrát na intenzivní střešní zahrady.
  • jiné řešení - v nádobách je použitý také keramzit mocnosti 10 cm, frakce 8-16 mm, netkaná geotextilie a substrát pro intenzivní střešní zahrady. Vegetační vrstva výsadeb je zamulčována štěpkou (5 cm). Nádoby jsou mulčovány štěrkem frakce 8-16 mm (cca 5 cm). Všechny nádoby a záhony jsou pod kapkovou závlahou.
  • vegetace - hlavní dominantou celého prostoru jsou stromy (javory) umístěné v květináčích. Prostor je doplněný o středový záhon různých suchomilných trvalek a cibulovin a po stranách jsou umístěny keřové výsadby. V nádobách je poté umístěn i břečťan na popnutí pergoly a vyšší keře, které vymezují prostor.

 

Autor fotografií: Iveta Kulhavá, Leon Kopečný

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544