Minimalistická šikmá zelená střecha na rodinném domě

3. místo v kategorii Rodinná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Střílky
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. arch. Dalibor Borák
Investor: soukromý subjekt/ private client
Realizace/Landscape contractors: GreenVille service s.r.o.
Výměra/Area: 120 m²
Rok založení/Year of construction: 2019

Šikmá zelená střecha je realizována na rodinném domě minimalistické a přesto propracované architektury. Sedlová vegetační střecha o sklonu 34°navazuje na okolní zástavbu a vnáší do ní oživení a proměnlivou barevnost střešní "krytiny" v závislosti na lokálním podnebí. Tato zelená střecha ukazuje cestu, jak je možné respektovat architektonický ráz zástavby v obci s historickým dědictvím, a přesto používat moderní architektonické prvky. Vegetaci tvoří směs rozchodníků v předpěstovaných vegetačních kobercích a vybrané druhy suchomilných travin. 

Technické parametry:

 • kořenovzdorná vrstva – mPVC fólie odolná proti prorůstání kořínků
 • jiné řešení vegetačního souvrství - 

  Šikmá:
  drenážní textilie 800 g/m2, zádržný systém: nosná síť s plastovými prahy proti sesouvání substrátu, 70 mm extenzivního střešního substrátu, vegetační koberce pro šikmé zelené střechy (směs odolných druhů rozchodníků a suchomilných travin), lehčený drenážní násyp v odtokových žlabech, kontrolní šachty na střešních vpustích

  Plochá:
  ochranná textilie 300 g/m2, 20mm drenážní a hydroakumulační nopová fólie, 100 g/m2 filtrační textilie, 50 mm extenzivního střešního substrátu, vegetační koberce jako na šikmé zelené střeše (směs odolných druhů rozchodníků a suchomilných travin), dělící AL kačírková lišta 80/100 mm, kontrolní šachty na střešních vpustích

 • vegetace - Sedum kamchaticum, Sedum album, Sedum floriferum, Sedum reflexum, Sedum spurium, Sedum lydium, Carex caryophyllea

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544