Rodinný dům s extenzivní rozchodníkovou vegetací

2. místo v kategorii Rodinná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Lhota u Malenovic
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. arch. Jan Rosík
Investor: soukromý subjekt/ private client
Realizace/Landscape contractors: Ekrost s.r.o.
Výměra/Area: 176 m²
Rok založení/Year of construction: 2017

Střecha rodinného domu má proměnlivý sklon 2 - 11°. Extenzivní souvrství s rozchodníkovou vegetací je založeno výsadbou řízků.

Technické parametry:

  • kořenovzdorná vrstva – hydroizolační folie fatrafol 818V-UV
  • ochranná vrstva – ochranná textilie Optigün RMS 300, drenážní rohož Optigün SSV 800
  • drenážní vrstva - drenážní nopová fólie Optigün FKD 25, drenážní rohož OptigünSSV 800
  • hydroakumulační vrstva - drenážní nopová folie Optigün FKD 25, drenážní rohož OptigünSSV 800
  • filtrační vrstva - filtrační geotextilie Optigün F 105
  • vegetační vrstva - extenzivní střešní substrát Florcom mocnost 12 cm
  • jiné řešení vegetačního souvrství - na šikmé cásti protiskluzový systém Optigrün typu N, kombinace sítě a protiskluzových prahu
    Po obvodu střechy a kolem prostupu praný kačírek frakce 16/32
  • vegetace - řízky rozchodníků kombinace druhu Sedum album a Sedum spurium ve více variantách

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544