NAŠE STŘECHA

2. místo v kategorii Veřejná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Praha 4
Autoři projektu/Authors of the project: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Investor: JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
Zhotovitel/Contractor: Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Další zhotovitelé/Other contactors: substrát: ACRE, spol. s r.o.
Výměra/Area: 170 m²
Rok založení/Year of construction: 2019

Rekonstrukce zelené střechy nad garáží bytového domu. Kombinace intenzivní a extenzivní zelené střechy s nově vzniklými dřevěnými palubami je společná jak pro zaměstnance 
architektonické kanceláře sídlící na stejném podlaží, tak i obyvatele domu.

Technické parametry:

  • kořenovzdorná vrstva – hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů
  • ochranná vrstva – geotextilie
  • drenážní vrstva - nopová folie
  • hydroakumulační vrstva - minerální vlna (ISOVER)
  • filtrační vrstva - separační membrána
  • vegetační vrstva - 200 - 500 mm, kombinace minerální vlny a substrátu ACRE
  • jiné řešení vegetačního souvrství - kapková automatická závlaha u intenzivní části
  • vegetace - extenzivní část: 8 typů rozchodníků pokládkou předpěstovaných rohoží. Intenzivní část: travino-trvalková směs (Stipa, Veronice, Gaura, Achillea, Miscanthus) popínavé rostliny kolem atiky (Parthenocissus) vícekmenné dřeviny (Amelanchier, Syringa). 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544