Bílovice nad Svitavou - soubor extenzivních a intenzivních střech

ČESTNÉ UZNÁNÍ
za osobní tvůrčí přístup majitelky k využití střešního prostoru pro zeleň i umění
Místo realizace/Place of realization: Bílovice nad Svitavou
Autor projektu/Author of the project: Ing. Jana Kotoučková
Investor: soukromý subjekt/private client
Zhotovitel/Contractor: Ing. Jana Kotoučková, ekoinfocentrum ZO ČSOP
Další zhotovitelé/Other contractors: Ing. Libor Balík - dodání izolací, substrátu a rozchodníků
Výměra/Area: 190m2
Rok založení/Year of construction: 2017

Jedná se o 2 typy střech u rodinného domu ve svahu - nepochozí extenzivní a pochozí intenzivní zelené střechy. Níže položené 3 střecha jsou extenzivní s rozchodníky a suchomilnými bylinami. Nejvýše položená střecha je intenzivní se sadovnickou výsadbou dřevin, travin a trvalek. Všechny střechy mají funkci izolační, zadržují dešťovou vodu. Intenzivní zelená střecha kromě jiného plní také funkci rekreační a je tak místem k relaxaci a odpočinku. 

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - hydroizolace s atestem FLL
  • ochranná vrstva - geotextilie 300g/m2
  • drenážní vrstva - nopová folie výšky 20 mm
  • hydroakumulační vrstva -  nopová folie výšky 20 mm
  • vegetace: Extenzivní část - sazenice rozchodníku směs, použito cca 10 druhů + výsevem semene cca 4 druhy suchomilných trvalek (hvozdíky, mateřídouška, jestřábník). Intenzivní část - okrasné dřeviny a trvalky nenáročné na závlahu
  • způsob založení vegetace - kombinace - výsevem, výsadbou

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544