Experimentální střecha ČVUT UCEEB

ČESTNÉ UZNÁNÍ
za experimentální ověření a porovnání materiálů střešního souvrství na českém trhu
Místo realizace/Place of realization: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Autoři projektu/Authors of the project: doc. Ing. Michal Sněhota, PhD., Ing. Jitka Marková (ČVUT v Praze), Ing. Martin Tuháček, PhD. (Metrostav a.s.)
Investor: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze (v rámci společného výzkumného projektu se společností Metrostav a.s.)
Zhotovitel/Co

Zelená střecha budovy výzkumného centra v Buštěhradu je součástí experimentálních výzkumných aktivit Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT UCEEB). Posláním ČVUT UCEEB je komplexně pomáhat vzniku staveb, které jsou energeticky efektivní, přátelské k životnímu prostředí a svým obyvatelům poskytují patřičný komfort. Mezi výzkumná témata patří i zapojování vegetace do výstavby.
Do soutěže je přihlášena plochá extenzivní střecha nad přízemím s laboratořemi, která vznikla jako společný výzkumný záměr ČVUT UCEEB a společnosti Metrostav. Zelená střecha je tvořena šestnácti experimentálními plochami o rozměrech 3 x 9,5 m oddělenými kačírkem. Experimentální plochy představují různé kombinace drenážních vrstev, substrátů a vegetace. Plochy jsou vystrojeny sítí vlhkostních a teplotních čidel. Cílem experimentů je posoudit zejména teplotně-vlhkostní režim substrátů a rozvoj vegetace pro různá souvrství. Experimentální plochy jsou provozovány v různých úrovních údržby. Vedle své výzkumné funkce zelená střecha poskytuje příjemný výhled z oken přilehlého open space a administrativní části budovy.

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - funkci vykonává hydroizolace (hydroizolační bitumenový pás)
  • ochranná vrstva - ochranná geotextilie 300g/m2
  • drenážní vrstva - pro dílčí experimentální plochy je použito několik typů: nopová fólie s nakašírovanou filtrační textilií Dörken; minerální vlna ISOVER Flora; prostorová smyčková rohož Optigrün; rohože AQUADESK; drcený granulát z expandovaného jílu Liadrain
  • hydroakumulační vrstva - na plochách s hydroakumulační vrstvou jsou použity tyto typy: nopová fólie a desky ISOVER Flora; rohože AQUADESK
  • filtrační vrstva - pro dílčí experimentální plochy jsou použity dva typy filtračních textilií: nakašírovaná filtrační textilie Dörken; separační geotextilie 100 g/m2
  • vegetační vrstva - pro dílčí experimentální plochy je použito několik typů substrátů: substrát ACRE Extensiv; substrát Rašelina Soběslav; substrát Sol Kladno; směs pro střešní zahrady kompostárny Jena; extenzivní střešní substrát Florcom; Liadrain ve směsi s rašelinou. Mocnosti substrátu se liší v závislosti na typu použitých drenážních a hydroakumulačních vrstev: 20 mm; 40 mm; 60 mm; 70 mm
  • vegetace - čtyři různé skladby vegetace: směs rozchodníků a netřesků; směs rozchodníků v kombinaci s travinami (kavyl, různé druhy kostřav); směs netřesků a místních bylin (jestřábník, hadinec, pažitka a další); rozchodníkové koberce Sedum Top Solution s.r.o.
  • způsob založení vegetace - výsevem, výsadbou, pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží

Fotografie: archiv Metrostav a.s., archiv UCEEB, ČVUT v Praze

Letecké snímky a video: Mgr. Matouš Mutina

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544