Střešní terasa a vnitroblok - Budova B (BB Centrum), Praha 4

1. MÍSTO - kategorie Veřejná zelená střecha intenzivní/ rekonstrukce
Místo realizace/Place of realization: Praha 4 - Michle
Autoři rekonstrukce budovy: architektonické studio A8000 s r.o. a GRIMM Architekti s.r.o.
Autoři projektu atria a terasy: Ing. Ondřej Fous
Autorka projektu zeleně nám E.G. Whiteové u vchodu Budovy B: Ing. Jana Pyšková
Investor: Passerinvest Group a.s.
Zhotovitel/Contractor: TV FACILITY s.r.o.
Rok založení/Year of constructi

Administrativní Budova B v pražském BB Centru prošla kompletní rekonstrukcí.. Objekt má novou fasádu v zemitých tónech, modernizované veškeré technologie zajišťující kvalitní pracovní prostředí a díky tomu splňuje současné standardy garantující úsporný a efektivní provoz. Investorem a majitelem objektu je společnost Passerinvest Group. Celková investice do rekonstrukce budovy, včetně nového atria, teras a úprav v okolí budovy, se pohybuje okolo 470 mil. Kč.
Nejvýraznější vnější změnou rekonstrukce je průchozí atrium s vodním prvkem, zelení a lavičkami, které tak nabízí široké veřejnosti prostor pro odpočinek i relaxaci v teplých letních dnech. Atrium je zároveň propojené přes hlavní recepci objektu s dalším novým veřejným prostorem Náměstím Ellen G. Whiteové. Kompletní revitalizací prošla také střešní terasa, která je rozdělená na pochozí a technickou část. Pro zaměstnance pracující v Budově B je k dispozici část pobytová  o ploše 1 000 m2 (intenzivní). Kromě zajímavých zvýšených laviček ze dřeva a příjemného posezení pod pergolou, terasu dále tvoří zvýšené záhony s hlubším profilem a zálivkou umožňující různé záhonové  kompozice. Samotné řešení záhonů pracuje s kompoziční strategií multilayerů, tedy momentu, kdy se rostliny střídají v kvetení na stejné ploše ve třech sledech a každá nová je vyšší než ta předchozí. Navíc si strukturálně a strategií nepřekážejí v rozletu. S ohledem na extrémní povahu stanoviště z hlediska světelnosti včetně drobných detailů stínu konstrukcí a předpokládanou větrnou expozici, jsou voleny druhy s volnou ekologickou amplitudou a tolerancí vůči extrémním výkyvům počasí. Výšková dynamika je omezená na nižší a střední druhy. Vlivem substrátu a klimatu celkově spíše kompaktní výraz. Z jara lze počítat s výrazným nástupem cibulovin a v průběhu sezóny se postupně jednotlivé čtverce rozsvěcují barvami. Využity jsou i kontrasty struktur, stálezelenost a semeníky. Zimní aspekt doplňují drobné kleče, které vtroušeně přinášejí vždy zelený efekt v rytmu udržující frekvence.
Druhou část střechy tvoří extenzivní střecha, kde jsou umístěné i technologie budovy.  Zvýšené záhony (cca 200 m2 záhonů s extenzivní zelení) na střešní konstrukci se zatížením pohledem zdálky funkční zejména jako přirozená společenstva velmi mělkých profilů půd a skalních výchozů. Výchozí stav pracuje s designovým motivem čtverců sázených monokulturami jednotlivých druhů rozchodníků nebo jejich kombinacemi s cibulnatými druhy. Předpokládá se nicméně drobná vnitřní dynamika, která povede ve střednědobém horizontu k přesévání druhů ze čtverce do čtverce a k porušování výchozího stereotypu.  

 

Technické parametry

  •  Skladba vegetačního souvrství u intenzivní pobytové střechy. 

- minerální substrát  

- filtrační vrstva - netkaná textilie

- drenážní vrstva - drcené expandované keramické kamenivo, výplň nopů a vrstva nad nopy

- nopová fólie

  • jiné řešení vegetačního souvrství 

ad a) Intenzivní pobytová střecha: 

Keře a trvalky jsou vytyčeny dle osazovacího plánu
Příprava stanoviště – vytvoření nádob pro vegetaci je součástí stavby a je zajištěna jejich vodotěsnost a každá má alespoň jeden odtok v úrovni dna, které není vyspádované, ale je v rovině. Montáž plechového opláštění horní hrany nádoby provedeno po instalaci filtračně separační vrstvy. Na dno takto připravené nádoby je položena nopová fólie tak, aby nopy plnily hydroakumulační funkci a po jejich naplnění voda odtékala odtokem. Následuje zasypání nopů drceným expandovaným keramickým kamenivem, nad nopy je kamenivo položeno ve vrstvě 20 mm. Na kamenivo je položena filtračně-separační vrstva tvořená netkanou textilií), přesahy jednotlivých pásů při pokládce jsou min. 100 mm. Netkaná textilie je přetažena pod plechové opláštění horní hrany nádoby, a to min. v délce 100 mm. Následuje rozprostření minerálního substrátu. Výsadba – keře, trvalky a cibuloviny jsou vysazeny do předem připraveného záhonu s vegetační vrstvou na místa dle osazovacího plánu za použití výpěstků. Keře jsou vysázeny tak, aby úroveň kořenového krčku dosahovala maximálně do výšky minerálního substrátu nebo jí dosáhla po slehnutí materiálu. Jednotlivé druhy trvalek jsou rozprostřeny v ploše záhonu v rovnoměrné disperzní směsi v počtu 9 ks/m2. Cibuloviny jsou vysazeny v podzimním termínu v počtu 25 ks/m2. 

  • vegetace - 

ad a) Sortiment intenzivní části střechy: 
KEŘE, celkem 16 ks:
Pinus mugo var. Pumilio   
TRVALKY, celkem 1823 ks  
Amsonia 'Blue Ice', Aster amellus 'Brilliant', Aster linosyris 'Golden Dust', Aster pyrenaeus 'Lutetia', Bergenia 'Wintermärchen', Calamintha nepeta subsp. nepeta, Coreopsis 'Full Moon', Deschampsia caespitosa 'Palava', Geranium sanguineum 'Album', Helianthemum 'The Bride', Helictotrichon sempervirens, Iris 'Avanelle' (IB), Iris 'Brown Doll' (IB), Nepeta × faassenii 'Blue Wonder', Perovskia 'Little Spire', Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar', Salvia nemorosa 'Caradonna', Salvia × sylvestris 'Mainacht', Sedum 'Chocolate Drop', Sedum 'Matrona', Sedum takesimense, Sesleria autumnalis, Veronica austriaca subsp. teucrium 'Knallblau', Veronicastrum virginicum 'Cupid'
CIBULOVINY, celkem 6271 ks  
Allium amplectens 'Graceful Beauty', Allium karataviense, Allium 'Spider', Tulipa 'Candela', Tulipa 'Couleur Cardinal', Tulipa 'Gavota', Tulipa 'Hakuun', Tulipa 'Jan Reus', Tulipa praestans 'Fusilier', Tulipa 'Prinses Irene', Tulipa 'Rajka', Tulipa 'Stresa', Tulipa 'Strong Gold', Tulipa turkestanica

  • způsob založení vegetace - výsadbou

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544