Praha - biodiverzní zelená střecha

1. MÍSTO - kategorie Rodinná zelená střecha
Místo realizace/Place of realization: Praha
Autoři projektu/Authors of the project: GreenVille service s.r.o. (Ing. Vendulka Nesvadbová)
Investor: soukromý subjekt/private client
Zhotovitel/Contractor: GreenVille service s.r.o.
Výměra/Area: 313 m2
Rok založení/Year of construction: 2018-2019


Biodiverzní zelená střecha jde dosud nejdále ve vztahu k přírodě. Funguje v maximální harmonii s okolní florou i faunou, vyžaduje jen minimální údržbu a má všechny výhody klasických zelených střech. Ale co je hlavní: dává o mnoho více zpět přírodě. 
Tato zelená střecha na rodinném domě v Praze byla navržena tak, aby kvetla od jara do podzimu a poskyktovala potravu a útočiště mnoha druhům bezobratlých živočichů. Zároveň je střecha co do vegetace stále extenzivní se suchomilnými rostlinami. Substrát se střídá v různých mocnostech a povrch je doplněn o další prvky podporující rozmanitost rostlin i živočichů. 

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - hydroizolační PVC fólie odolná proti prorůstání kořínků
  • ochranná vrstva - geotextilie 300g/m2
  • drenážní vrstva - drenážní a hydroakumulační nopová fólie tloušťky 20 mm s nakašírovanou filtrační textilií
  • hydroakumulační vrstva - lokálně hydrofilní minerální vlna tloušťky max. 100 mm
  • vegetační vrstva - extenzivní střešní substrát vrstvy 80-350 mm)
  • jiné řešení vegetačního souvrství - vegetační souvrství je doplněno o prvky zvyšující biodiverzitu bezobratlých - dřevo, kámen, písek, hmyzí domečky a další prvky.
  • vegetace - základ vegetace - rozchodníky, netřesky + osivo nízkých suchomilných travin a bylin
  • výsadby - suchomilné trvalky (Allium schoenoprasum, Festuca sp., Origanum vulgare, Salvia sp., Thymus sp., Mentha piperita a další)
  • způsob založení vegetace - výsevem, řízky a vegetativními částmi, výsadbou 

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Soutěž podporují:

Hlavní mediální partneři:

Generální mediální partner:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544