Střešní zahrada na sídle ČSOB

1. M ÍSTO - kategorie Veřejná zelená střecha intenzivní/ novostavba
Místo realizace/Place of realization: Praha 5
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. arch. Josef Pleskot, Ing. arch. /AP ATELIER/ Mikoláš Vavřín, Ing. arch. /IAV/ Ing. Eva Vízková /ATELIER ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY/
Investor: Centrum Radlická a.s.
Zhotovitel/Contractor: Skanska a.s. závod Pozemního stavitelství
Další zhotovitelé/Other Contractors: Tompex International, s.r.o.
Výměra/Area: 4500 m2
Rok založení/Year of construction:

Centrála NHQ je administrativní budovou, v níž se nachází sídlo ČSOB. Od samého počátku byla navržena tak, aby splňovala zadání investora, aby architektura zahrad byla přátelská a nikoliv exkluzivní, avšak zároveň výrazná a v dobrém smyslu slova ambiciózní, s příznivým vztahem k okolí, k uživatelům a jejich návštěvníkům.
Všechny tyto požádavky dosáhly integrace zahrad do přírodního rámce lokality. 
Střecha a terasy sídla ČSOB jsou z větší částí osázeny zelení. Zemina na střeše byla navržena místy až do výšky 1,2m pro sadbu vzrostlých stromů (javor, bříza, dub). Výběr rostlin byl volen tak, aby zahrada přirozeně navazovala na okolní zelené svahy a vytvářela domu ochranné mimikry. Šest strojoven vzduchotechniky je obehnáno kovovou trelážovou konstrukcí, která postupně obrůstá plazivými rostlinami (réva, břečťan, přísavník). Každá část zahrady je jiná podle použitých rostlin. Na severu je malá květinová zahrádka a také olivový háj. Ve střední části kolem dvou dvorů jsou soustředěny vzrostlejší stromy vždy ve skupinách od jednoho druhu. Jihozápadní roh zahrady je věnován okrasným travinám. 
Zahrada je volně přístupná všem zaměstnancům po celou pracovní dobu a je hojně využívaná nejen k relaxaci, ale v letních měsících k jednáním a poradám. 

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - speciální folie s aditivem proti prorůstání kořenů, která musí splňovat atest FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung - Landschaftsbau) a je součástí stavební konstrukce
  • separační vrstva - separační ochranná vrstva (geotextilie) je součástí i stavební části v místě dřevěných palub
  • ochranná vrstva - separační ochranná vrstva (geotextilie) je součástí i stavební části v místě dřevěných palub
  • drenážní vrstva - drenážní vrstva je součástí i stavební části v místě dřevěných palub 
  • filtrační vrstva - geotextilie (300 g/m2)
  • vegetační vrstva - speciální směs připravená z drceného a tříděného kompostu s příměsí kůry, rašeliny, bentonitů, lehčích minerálních materiálů a sorbentů. U pahorků je použit organicko-minerální substrát ve vrchní vrstvě 40 cm. Spodní vrstva je tvořena směsí podorniční vrstvy, kameniva frakce 8-32 mm s příměsí drceného keramzitu nebo  štěrku frakce 3-8 mm, bentonitu a případně písku. Tloušťka vrstvy vegetačního substrátu v ulehlém stavu se pohybuje v rozmezí 80-1130 mm. Rozdílná mocnost substrátu je dána konstrukcí a povrchovými úpravami střechy a modelací vyvýšených částí.
  • jiné řešení vegetačního souvrství: místo klasického mulče (borka, štěpka) vegetační substrát je překryt vrstvou kačírku, který snáze pochozí a nepodléhá větrné erozi. Použit je ve dvou frakcích, jemnější (do 30 mm ve vrstvě cca 50 mm) rozprostřen na plochách s malou vrstvou substrátu a hrubší s valounky do 80 mm (vrstva 100 mm), pak v místech s výsadbami dřevin na větší mocnosti substrátu. 
  • vegetace -  směs květnaté louky namíchané pro účely těchto zahrad, trávníkové rohože; stromy - javory polní, české olivy, duby zimní, svitely, škumpy, břízy; keře -  zimolezy, třezalky, brsleny, vistárie, rdesno, břečťan, jasmíny, barvínky, cesmíny; trávy - kavyly, ozdobnice, kostrávy, prosa, ostřice aj.
  • způsob založení vegetace - kombinace výše uvedených způsobů 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544