Přírodní koupaliště Brno - Komárov

2. MÍSTO - Zelená střecha roku 2023
Místo realizace/Place of realization: K Lávce 749/13, Brno – Horní Heršpice
Autoři projektu/Authors of the project: P. P. Architects s.r.o.
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno - jih
Zhotovitel/Contractor: GreenVille service s.r.o.
Další zhotovitelé/Other contractors: KOMFORT a.s. (generální dodavatel rekonstrukce)
Výměra/Area: 557 m2
Rok založení/Year of construction: 2022

Zelenou střechu na budově přírodního koupaliště v Brně-Komárově tvoří tři odlišné části. Účelem bylo dodržet architektonický tvar vlny a zároveň využít potenciál střechy k založení druhově rozmanité luční vegetace. 
Šikmá střecha na východní části budovy zaujímá rozlohu 99 m² a je na ní použita skladba pro šikmé zelené střechy včetně zádržného systému. Výška substrátu je 80 mm a vegetaci tvoří rozchodníkové koberce.
Hlavní část střechy má rozlohu 361 m² a její povrch je modelován do pomyslné vlny, která navazuje na šikmou část. Celková mocnost souvrství se pohybuje mezi 200-700 mm a vegetaci tvoří primárně suchomilné byliny a traviny z výsevu, doplněné o rozchodníkové řízky. Osivo je složeno z letniček i vytrvalých rostlin. 
Poslední část střechy o velikosti 97 m2 se nachází na dřevěném zastřešení vstupu, je mírně zvlněná, a symbolizuje tak vodu v biotopu. Skladba je vícevrstvá extenzivní s výškou substrátu 80 mm a rozchodníkovými koberci.

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - hydroizolační vrstva z PVC fólie odolná proti prorůstání kořínků
  • ochranná vrstva - 2.+ 3. střecha - Ochranná textilie 300 g/m2
  • drenážní vrstva - 1. střecha - Ochranná a drenážní textilie 800 g/m2, 2. střecha - Zátěžová drenážní nopová fólie v. 10 mm s nakašírovanou filtrační textilií, 3. střecha - Drenážní a hydroakumulační nopová folie v. 20 mm
  • filtrační vrstva - 3. střecha - Filtrační textilie 100 g/m2
  • vegetační vrstva - 1. střecha - 80 mm extenzivní střešní substrát , 2. střecha - 50-500 mm podkladní lehký substrát, 200 mm intenzivní střešní substrát, 3. střecha - 80 mm extenzivní střešní substrát
  • vegetace - 1. střecha - rozchodníkový koberec, 2. střecha - bohaté luční osivo s doplněním hledíků a dalších druhů, rozchodníkové řízky, 3. střecha - rozchodníkový koberec
  • způsob založení vegetace – výsevem, řízky a vegetativními částmi, pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží, kombinace výše uvedených způsobů

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Soutěž podporují:

Hlavní mediální partneři:

Generální mediální partner:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544