Střední škola Českobrodská, Praha

Místo realizace/Place of realization: Českobrodská 362/32a, Praha
Autoři projektu/Authors of the project: ECOTEN s.r.o.
Investor: Magistrát hlavního města Prahy
Zhotovitel/Contractor: Subterra a.s.
Další zhotovitelé/Other contractors: Lohmann - Květ (sadové úpravy a zelená střecha)
Výměra/Area: 973 m2
Rok založení/Year of construction: 2022

Budova střední školy byla původně postavená v systému KORD, kde ve fasádě, ve vnitřních příčkách, v podhledech a ve střešním plášti se vyskytoval azbest. Fasáda je tvořena lehkým
zavěšeným dřevěným pláštěm ENVILOP, který byl zde poprvé použit. Část fasád je na neprůhledné i průhledné části porostlá vertikální zelení. Je zde použita extenzivní zelená střecha s obslužnými chodníky z Ecorastru. Fotovoltaické panely jsou umístěny všude na střechách, kde to bylo vhodné. Byla vytvořena tzv. biosolární střecha. Dešťová voda ze střechy a z exteriérového atria je jímána a využitá na zálivku zeleně v parteru.

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - střešní folie z PVC– P vyztužená syntetickou nosnou vložkou
  • separační vrstva - netkaná geotextilie 70% polyester 30% polypropylen
  • drenážní vrstva - fólie izolační zemní drenážní, pro zelené střechy, tlošťka 1 mm, výška nopů 20 mm, HDPE
  • filtrační vrstva - geotextilie PES, funkce separační, ochranná filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2, tl. při 2 kPa 2,30 mm, tl. při 200 kPa, 1,1 mm
  • vegetační vrstva - VL střešní substrát extenzivní Premium, mocnost 10 cm
  • vegetace - vegetační část byla vysázena z mixu 7 druhů Sedum o velikosti sazenice 4x4 cm v kombinaci s výsevem rozchodníkových řízků
  • způsob založení vegetace – výsevem, výsadbou, kombinace výše uvedených způsobů

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Soutěž podporují:

Hlavní mediální partneři:

Generální mediální partner:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544