Vinařství Gurdau

3. MÍSTO - Zelená střecha roku 2023
Místo realizace/Place of realization: Kurdějov 300
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. Zdeněk Sendler
Investor: Vinařství Gurdau s.r.o.
Zhotovitel/Contractor: Zahrady Zapletal s.r.o.
Další Zhotovitelé/ Other contractors: Navláčil stavební firma s.r.o. (generální dodavatel stavby)
Výměra/Area: 900 m2
Rok založení/Year of construction: 2021

Neobvyklé řešení extenzivní zelené střechy přecházející plynule do úrovně terénu na budově vinařství Gurdau. Střecha je částečně přístupná a v jejím nejvyšším bodě je umístěna dřevěná terasa. Při realizaci byla použita skladba využívající geobuňky. Celý systém není kotvený a funguje pouze na základě zatížení substrátem. V části střechy při okrajích je dosaženo zvýšení vegetační vrstvy použitím 2-3 vrstev hydroakumulačních desek Enviret TL 30. Ve spodní třetině nástupů je do skladby vložen petexdren a v odtokových liniích i nopová folie. 
Střecha je sázená z předpěstované sadby rozchodníků, trav a trvalek z multiplat a mulčována štěrkem 4/8. Podél atik u zvýšených smíšených výsadeb je umístěna příležitostná závlaha s postřikovači. 

 

Technické parametry

 • kořenovzdorná vrstva - PVC - P Folie
 • ochranná vrstva - geotextilie 300g/m2
 • drenážní vrstva - enviret TL 30, do jedné třetiny bočních náběhů smyčková rohož 400g/m2, místy v odtokových drahách a kolem vpustí nopová folie 20mm.
  U paty střechy je odvodnění svedeno do odvodňovacího štěrkového žlabu s přepadem do retenční nádrže.  
 • hydroakumulační vrstva - enviret TL 30
 • filtrační vrstva - enviret TL 30
  geotextilie 200g/m2 - pouze překryv smyčkové rohože a nopové folie, přes enviret není. 
 • vegetační vrstva - enviret TL 30 1-3vrstvy + 50mm extenzivního střešního substrátu BB com. 
  Překryto 1cm drcený štěrk 4/8. 
 • vegetace - extenzivní střecha sázena z předpěstovaných řízků rozchodníků - směs více než 8 druhů.
  Poloextenzivní sázena z předpěstovaných trav, trvalek a polokeřů v multiplatech + rozchodníky. Sedum sp., Achillea tomentosa, Dianthus deltoides, Fragaria vesca, Geranium canthabrigiense, Salvia nemorosa, Origanum vulgare, Potentilla aurea, Stachys byzantina, Veronica spicata, Stipa tenuissima, Festuca amethystina, Thymus sp., Allium shoenoprasum...
  Náběhy střechy jsou místy překryty hydroosevem pro plynulý přechod do ploch. 
 • způsob založení vegetace –výsevem, výsadbou

Generální partner:

Hlavní partneři:

Partneři:

Soutěž podporují:

Hlavní mediální partneři:

Generální mediální partner:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544