AFI Vokovice

Místo realizace/Place of realization: Evropská 859/115, Praha 6 - Vokovice
Autoři projektu/Authors of the project: DAM architekti s.r.o., Ing. arch. Jitka Tomsová - zahradní úpravy
Investor: AFI Vokovice
Zhotovitel/Contractor: GEMO a.s.
Výměra/Area: 14 000 m2 nájemní plochy
Rok založení/Year of construction: 2019

AFI Vokovice - administrativní budova s obchodním parterem. Střešní zahrada je druhově koncipována s ohledem na kontext blízké přítomnosti Divoké Šárky. Je navržena stupňovitě tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy a současně umožnila příjemný pobyt uživatelům objektu. Výsadby rovněž zlepší mikroklima v okolí objektu. Součástí střešní zahrady na objektu A jsou dvě pobytové terasy, přístupné z kancelářských ploch. 

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - SBS modifikovaný asfaltový pás odolný proti prorůstání kořenů, k podkladu plnoplošně nataven (Vedaflor WS-X) 
  • separační vrstva - ochranná, separační geotextilie 300g/m2
  • ochranná vrstva - tepelná izolace XPS (únosnost min 200kPa při 10% stlačení), izolace kladena ve dvou vrstvách 100+80mm 
  • drenážní vrstva - Difúzně otevřená separační vrstva odvádějící vodu, se strukturou z polyetylénových vláken (Roofmate MK) 
  • hydroakumulační vrstva - drenážní nopová fólie 100mm
  • filtrační vrstva - ochranná, separační geotextílie - 300g/m2 
  • vegetační vrstva - substrát - intenzivní zelená střecha 150-450mm. (Florcom) Složení - Liadrain + Liapor, cihelná drť, zelený kompost, rašelina, dolomitický vápenec, hnojiva, podíl organické hmoty do 20%. 
  • vegetace - V ploše střešní zahrady, obdobně jako v parteru, budou realizovány výsadby z více pater rostlin. V nižším patru jsou navrženy traviny a trvalky a drobné cibuloviny /plošná výsadba směsí, ref. ‚Trávy-Byliny‘, Přírodní střecha, Optigreen/. Ve vyšším patru jsou navrženy dřeviny keřového tvaru vícekmenů: muchovník Amelanchier sp, bříza Betula sp., javor Acer sp., hloh Crataegus. Na pozadí budou podél stěn vysazeny pnoucí rostliny. Dřevinám bude zajištěna dostatečná mocnost substrátu lokálními modelacemi.
  • způsob založení vegetace - výsevem, řízky a vegetativními částmi, výsadbou, pokládkou předpěstovaných koberců a rohoží

Líbí se Vám tato střecha?

CELKEM: 1 hlasů
POŘADÍ: 16. místo

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544