Budova denního stacionáře a soc. bydlení, Židlochovice

Místo realizace/Place of realization: Budova denního stacionáře a sociální bydlení, Masarykova 115, Židlochovice
Autoři projektu/Authors of the project: ArchiBIM studio s.r.o. - stavební konstrukce, Ing. Martin Dratva - střešní zahrada
Investor: Město Židlochovice
Zhotovitel/Contractor: PSK Group, spol. s.r.o. - hlavní dodavatel, stavební konstrukce
Další zhotovitelé/ Other contractors: STROMMY COMPANY s.r.o. - realizátor střešní zahrady
Výměra/Area: 217 m2
Rok založení/Year of construction: 2020

V původním projektu byla střešní zahrada novostavby denního stacionáře řešena pouze jako travobylinný porost na celé ploše střechy. Na základě požadavku investora bylo třeba nově navrhnout střešní zahradu takovým způsobem, aby umožňovala pohyb a odpočinek klientů stacionáře v příjemném prostředí, které bude co nejvíce připomínat zelenou kvetoucí zahradu. V novém řešení je plocha střechy rozčleněna na tyto funkční části: • štěrkové plochy, které umožní pěší pohyb po střeše a umístění laviček či posezení • extenzívní luční trávník pro suché podmínky s bylinami • vyvýšené záhony s výsadbou menších keřů, trvalek a travin • většina vyvýšených záhonů je ohraničena z pohledové strany suchou kamennou zídkou výšky cca 15 cm, z místních vápenců z kopce Výhon. Zahrada je navržena takovým způsobem, aby vyžadovala co nejméně péče a údržby. Způsobem údržby se tedy jedná o extenzivní střešní zahradu, vzhledově a celkovým pojetím však koncepce připomíná spíše intenzivní zahradu. Záměrně jsou použity i druhy rostlin, které jsou pro danou oblast typické, aby střecha fungovala jako přirozená součást okolního ekosystému. Rostliny na střeše kvetou od časného jara (díky použití cibulovin) do podzimu a poskytují útočiště včelám, motýlům či ptactvu, a střecha se tak stala ostrůvkem osvěžující zeleně uprostřed zástavby. Vstup na zahradu je umožněn pouze klientům denního stacionáře a sociálního bydlení, kteří si ji velmi oblíbili.

 

Technické parametry

  • kořenovzdorná vrstva - pás z SBS modifikovaného asfaltu s aditivy proti prorůstání kořenů a břidličným posypem
  • separační vrstva - netkaná textílie ze 100% polypropylenu 300 g/m2 
  • ochranná vrstva - netkaná textílie ze 100% polypropylenu 300 g/m2 
  • drenážní vrstva - nopová folie s performacemi na horním povrchu - 3 cm
  • hydroakumulační vrstva - nopová folie s performacemi na horním povrchu - 3 cm
  • filtrační vrstva - netkaná textílie ze 100% polypropylenu 300 g/m2
  • vegetační vrstva - - intenzivní střešní substrát - 27 cm pro výsadbu dřevin a trvalek, resp. 14 cm pro založení extenzivního trávníku
  • jiné řešení vegetačního souvrství - ŠTĚRKOVÁ POCHŮZÍ PLOCHA - celková vrstva konstrukce 15 cm, prané říční kamenivo drcené frakce 16/32 mm - 5 cm, stabilizační hutnitelná zemina - ferreto - 4 cm, voštinová rohož Nidagravel, tl. 3 cm, zásyp kačírkem 8-16 mm SUCHÁ KAMENNÁ ZÍDKA - kámen místní vápenec frakce 80/150 mm - 15 cm, štěrkový podsyp, frakce 4/8 mm - 7 cm.
  • vegetace - Extenzivní trávník s bylinami - použita travní směs RSM 7.2.2 - Krajinný trávník pro suché podmínky s bylinami, trávník založen výsevem. Základem výsadby suchomilných keřů a trvalek jsou druhy jako Berberis thunbergii, Cotoneaster dielsianus, Rosa "The Fairy", Lavandula anguistifolia, Anemone sylvestris, Hemerocalis "Red Precious", Nepeta x faassenii, Sedum reflexum a další
  • vegetace - způsob založení - výsevem, výsadbou 

Líbí se Vám tato střecha?

CELKEM: 0 hlasů
POŘADÍ: - místo

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544