EXBIO PRAHA

Čestné uznání za inovativní přístup k pracovnímu prostředí
Místo realizace/Place of realization: EXBIO Praha, a.s. Nad safinou II/341, Vestec u Prahy
Autoři projektu/Authors of the project: Ing. Eduard Chvosta, RNDr. Oldřich Vacek CSc.
Investor: EXBIO Praha a.s.
Zhotovitel/Contractor: Střední odborná škola Jarov
Výměra/Area: 50 m2
Rok založení/Year of construction: 2021

Vegetační souvrství se nachází na stropní konstrukci v mezipatře administrativní budovy. Zeleň je uzavřena skly a proskleným arkýřem. Vytváří tak prostor atria - peristylia. Vznikly tak pěstební podmínky upravované klimatizací umožňující kultivovat substropické rostliny. Proto byl zvolen koncept dvou polopouštních biotopů - Mexika a Madagaskaru. Pro dotvoření iluze pouště a udržení statických nároků budovy byly vyrobeny umělé skály. Peristilium je přistupno dvěma vstupy a pochozím dřeveným povalovým chodníkem. Může tedy sloužit jako relaxační i jednací refugium. Prostor je od aministrativní části oddělen v celé ploše sklem, tedy je z každého úhlu pohledový i přes to zvukově izolovaný. Díky připravovaným informačním panelům bude polopouštní expozice naplňovat i osvětové ambice v oblasti rostlinné diverzity madagaskarských a mexických xerofitních biotopů. 

Technické parametry

  • ochranná vrstva - geotextilie 500 g/m2
  • hydroakumulační vrstva - kalíšková folie Platon DE25 
  • filtrační vrstva - geotextilie 125 g/m2
  • vegetační vrstva - Střešní substrát Acre extenziv
  • Jiné řešení vegetačního souvrství - Modelace terénu vychází ze základní skladby vegetačního souvrství, které je tvořeno kultivační vrstvou oddělenou od nopové odvodňovací a hydroakumulační vrstvy  filtrační textilií. Odvodňovací vrstva je od hydroizolační vrstvy opět oddělena geotextilií, aby bylo zabráněno případnému poškození hydroizolace. Celé souvrtsví je mulčováno kamenivem ve směsí frakcí 8-16 rezavé barvy.
  • vegetace - Mexická část: Plumeria alba, Agave americana, A. striata, A. parryi, A. victoria regia, Hylocereus undatus, Epiphyllum oxypetalum, Cocotrinax crinita, Echinocactus grusonii, Mammillaria sp., Mammillaria plumosa, Echeveria elegans, Hechtia sp. Ibervilea..
  • Madagaskarská část: Kalanchoe beharensis, Pachypodium laemerii, Euphorbia nerifolia, E. leuconeura, E. horrida, E. trogona, Haworhia cymbiformis, Synadenium grantii, Scandoxux multiflorus, Aloe ferox, A. arborescens Gasteria sp. 
  • vegetace - způsob založení - výsadbou

Líbí se Vám tato střecha?

CELKEM: 0 hlasů
POŘADÍ: - místo

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544