Hala LIKO-VO

Čestné uznání
Místo realizace/Place of realization: Slavkov u Brna
Autoři projektu/Authors of the project: Fránek Architects s.r.o.
Investor: Liko-s a.s.
Zhotovitel/Contractor: Liko-s a.s.
Výměra/Area: 1128 + 264 m²
Rok založení/Year of construction: 2019

Dílu bylo odbornou porotou uděleno Čestné uznání za začlenění zelené střechy do systému využití odpadní vody pro zavlažování.

Jedná se o zelenou střechu výrobní haly kovovýroby Liko-vo. Střecha se skládá z části extenzivních ploch (ploché, šikmé) a strešní kořenové čistírny, která je napojena na zelenou
stěnu a fasádní kořenovou čistírnu. V místě šikmé zelené střechy jsou použity EPS stabilizační desky ZinCo Floraset FS 75. Kořenová čistírna je založena na silné vrstvě pěnového skla, doplněného praným kačírkem 16/32.

Technické parametry:

  • kořenovzdorná vrstva – byla použita hydroizolace z PVC-P odolná proti prorůstání kořenů, tl. 1,5 mm
  • ochranná vrstva – netkaná textilie 300g/m
  • drenážní vrstva - ZinCo FixoDrain 20
  • hydroakumulační vrstva - součást drenážní vrstvy
  • filtrační vrstva - součást drenážní vrstvy
  • vegetační vrstva - extenzivní substrát 80 mm
  • jiné řešení vegetačního souvrství - na části střechy je instalována kořenová čistírna
  • vegetace - rozchodníkové koberce

 

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544