Zelená střecha vodojemu z lučních květin

Čestné uznání
Místo realizace/Place of realization: Praha 9
Autoři projektu/Authors of the project: ACRE, spol. s r.o.
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zhotovitel/Contractor: ACRE, spol. s r.o.
Další zhotovitelé/Other contactors: provedení hydroosevu: Gabriel s.r.o., osivo: Planta naturalis a Agrostis Trávníky, s.r.o.
Výměra/Area: 2 400 m²
Rok založení/Year of construction: 2016

Firmě ACRE bylo odbornou porotou uděleno Čestné uznání za realizaci významného pilotního projektu střechy technického objektu využité pro zvýšení biodiverzity velkoměsta.

 

Zelená střecha z lučních květin na objektu vodojemu průmyslové vody Praha 9 - Prosek.

 

Technické parametry:

  • kořenovzdorná vrstva – asfaltové pásy s atestem proti prorůstání
  • separační vrstva - geotextilie PP 300 g/m2
  • ochranná vrstva – geotextilie PP 300 g/m2
  • drenážní vrstva - mocnost substrátu 30 cm
  • filtrační vrstva - organický substrát - přesátá a vylepšená ornice
  • vegetační vrstva - organický substrát - přesátá a vylepšená ornice
  • vegetace - 68 suchomilných druhů trav a bylin

Soutěž podporuje:

Generální partner:

Partner:

Hlavní partneři:

Mediální partneři:

Kontakty:

Údolní 567/33, 602 00 Brno
Tel. + 420 777 581 544